SAPIEN.cz

Jakou barvu kufru máte nejraději

Černou
Výsledek ankety
8
Průhlednou
Výsledek ankety
1
Neonovou
Výsledek ankety
236
 

Archiv anket

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které nám v souvislosti s objednáním zboží na www.SAPIEN.cz poskytnete, používáme pouze pro vyřízení vaší objednávky a následnou administrativu s ní spojenou (vystavení faktury a její předání účetní, zprostředkování kontaktních údajů přepravci, případně při vyřizování vrácení a reklamace produktů). 
 
Podmínky ochrany osobních údajů zákazníků internetového obchodu www.SAPIEN.cz získané za účelem splnění objednávky případně vyřízení reklamace
 
I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „ GDPR ”) je Zdeněk Sviták, IČ: 724 07 964 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou - adresa: Pozlovice 93E, Luhačovice 763 26, e-mail: info@sapien.cz, telefon: +420/ 732 642 337
 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 
Účelem zpracování osobních údajů je: 
       •  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
       •  zprocesování vrácení zboží či jeho reklamace a s tím související administrativní kroky
       •  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
 
IV. Doba uchovávání údajů
 
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 
Příjemci osobních údajů jsou osoby:
       •  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (tedy poskytovatelé platební brány, dopravci, případně výrobci, bude-li zboží zasíláno přímo); zajišťující služby provozování e-shopu (poskytovatel e-shopového řešení, zaměstnanci správce, kteří zajišťují vyřízení objednávky, dále účetní a její zaměstnanci zpracovávající daňovou a mzdovou agendu správce) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu; zajišťující marketingové služby
       •  Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 
VI. Vaše práva
 
Za podmínek stanovených v GDPR máte
       •  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
       •  právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
       •  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
       •  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
       •  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
       •  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek
       •  právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 
 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
       •  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
       •  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uzamknutím listinných zdrojů, a zabezpečení dat v el. podobě formou hesel i antivirových programů.
       • S právce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
 
       •  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
       •  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách nejpozději v den změny platnosti předchozích podmínek.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.
ÚČET
Zavřít
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím